top of page

LEVANDE VATTEN ÄR ETT FUNDAMENTALT STEG FÖR HÅLLBAR

TILLVÄXT

FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATION

About

rätt Vatten är nyckeln till
optimal funktion

I HÄLSA, KLIMAT OCH EKONOMI

Vi består av 70% vatten och det styr alla kroppens funktioner. Forskning visar att ca 75% av befolkningen är uttorkade. Uttorkning kan leda till avsevärd begränsad energiproduktion och sämre hälsa.

Människor är de som driver våra företag till framgång, framgången kommer påverkas av individernas hälsa.

Genom att byta ut kranvatten mot vatten som har samma egenskaper som källvatten, kan vi uppleva stora skillnader i vår fysiska och mentala prestationsförmåga och generella hälsa.

Att skapa optimala förutsättningar inom en organisation för medarbetarna att ha högre energinivåer, starkare immunförsvar och högre mental vitalitet ökar också företagets tillväxt.

Det dricks 197 135 300 liter flaskvatten per år bara i Sverige, vilket är ca 19 stycken 1-liters flaskor per person per år. Med en Kangenteknologi på arbetsplatsen hjälper vi till att minska konsumptionen av plastflaskor.

Levande vatten i samhället

Vad levande vatten kan ge för företag och organisation

Förutsättningar för optimal hälsa för personal och organisationens helhet i form av högre energinivåer, bättre immunförsvar och ökat inre välmående.

 • Bättre klimat inom organisationen, mer glädje, motivation och driv.

 • Minskad sjukfrånvaro

 • Ökade förutsättningar för högre prestation och resultat

 • Minskar företagets kostnader inom personalhälsa

 • Corporate Social Responsibility, att företag tar steg mot att främja både hälsa och miljö är något som förhöjer företagets ansikte utåt.

Problemet

Förstår vi hur stor inverkan rätt sorts vatten har på människors fysiska och mentala
välmående så har vi nyckeln till att låsa upp en enorm 
prestationspotential.

Ohälsa och sjukfrånvaro
Var tredje sysselsatt person idag upplever hälsoproblem kopplat till arbetet. De vanligaste orsakerna till sjukskrivning är utmattning, depression, smärta i kroppen och magproblematik.

Företagens omkostnader för sjuk personal kan vara betydande i form av både produktionsbortfall, rekryterings, löne- och rehabiliteringskostnader. Därför är det viktigt för företag att jobba förebyggande med att skapa en god arbetsmiljö och stötta de anställda i deras hälsa.

Det finns ett klart samband mellan god hälsa och god ekonomi

Mår personalen optimalt fysiskt och psykiskt så kan företagets siffror se exceptionellt bättre ut både vad gäller besparingar i sjukfrånvarokostnader men även i resultaten, servicen och det inre klimatet inom företaget.

”Det är viktigt att du som arbetsgivare prioriterar dina anställdas hälsa eftersom det har avgörande betydelse för företagets effektivitet och lönsamhet.” – Verksamt.

1. En studie publicerad i Journal of Occupational and Environmental Medicine fann att företag som investerade i hälsa för sina anställda upplevde en signifikant minskning av sjukfrånvaro och en ökning av produktiviteten. Dessutom minskade sjukförsäkringskostnaderna för företagen.

 

2. En annan studie publicerad i American Journal of Health Promotion undersökte sambandet mellan företagets hälsoengagemang och företagsresultaten. Studien fann att företag som investerade i hälsa för personalen hade en högre avkastning på investeringen och en högre personalomsättning.

Vatten är liv och det vi består mest utav

På grund av bland annat kontamination så är det idag svårt att absorbera kranvatten till den nivå som vi behöver för att kunna bli fullt återfuktade, så även om vi dricker tillräckligt med kranvatten så är absorptionsförmågan oftast begränsad.

Nedan är en lista på några av de symptom som man kan uppleva på grund av uttorkning som vi också naturligt kan förstå påverkar arbetsförmågan och det allmänna måendet. Detta i sin tur kommer påverka företaget på många aspekter så som arbetsklimat, resultat och omkostnader.

 

 • Trötthet och utmattning (många utbrända är egentligen svårt uttorkade)

 • Övervikt

 • Dålig sömn

 • Koncentration och kvickhet

 • Hjärndimma

 • Humörsvängningar

 • PMS

 • Smärta i kroppen

 • Huvudvärk och migrän

 • Bli sjuk ofta

 • Mag och tarmproblem

 • Allergier

 • Högt blodtryck

 • Omotivation

 • Minskad glädje eller även depression

 • Ångest, oro, överdrivna rädslor

 • Förvärrar tillstånd som ADHD, autism, bipolär och andra mentala svårigheter. Ibland är även en

       bidragande orsak till att dess uppstått från början.

Lösningen

En högkvalitativ japansk vattenteknologi som efterliknar egenskaperna
av vattnet i de mest potenta källorna på jorden.

Levande vatten - Kangenvatten
Japanerna som har en kultur av att jobba med förebyggande hälsa började forska på det här vattnet för långa tider sedan.
 

För 50 år sedan grundades ett japanskt prestigefyllt företag som tillverkar en högkvalitativ vattenjoniseringsteknologi kallad Kangen som skapar vatten som har samma egenskaper som finns i hälsokällor i världen. Egenskaperna gör ett vatten som kallas för "Levande vatten". Vattnet från den här teknologin kallas för Kangenvatten.

Stark antioxidant

Kangenvatten innehar antioxidantiska egenskaper som motverkar de nedbrytande processerna i kroppen orsakat av saker som stress, kemikalier och ohälsosam livsstil och har en stor antioxidant potential.

 

Djupt återfuktande

Kangenvatten är lätt för kroppen att absorbera, det har alltså en djupt återfuktande effekt som gör att kroppens kugghjul kan snurra på optimalt då nästan varje process i kroppen kräver vatten.

Naturligt utrensande och energigivande

Då vi är fullt återfuktade så kan kroppen börja fokusera på att läka och rensa ut slaggprodukter. Detta skapar också en högre förmåga för cellerna att börja producera energi, inte många vet att kroppens energiproduktion till stor del är beroende av negativt laddat vatten!

Idag äger över 2 miljoner människor en Kangenmaskin och de finns på många sjukhus och kliniker världen över.

En kostnadseffektiv vattenteknologi som kan ge enormt tillbaka på flera plan

Kangenteknologin är framtiden, den har varit en enorm tillgång för företag, sjukhus och privatpersoner i 50 år. Vattnet gynnar hälsan på både fysiska och mentala plan och detta i sin tur har en stor potential att optimera organisationens klimat, framåtanda, prestation, resultat och miljöengagemang då den även har flera miljöcertifieringar. 

Är ni även ett företag som har besökande kunder så är det ett plus att kunna bjuda på rent och levande vatten.

Verifiering

En medicinskt klassificerad teknologi som används av ledande läkare,

näringsterapeuter och kliniker världen över.

Enagics certifieringar

Certifieringar
Företaget vi är distributörer för har både miljö- och kvalitétscertifieringar, kvalitén är så pass hög att teknologin håller ca 20-25 år om man följer instruktionerna för underhåll. Maskinen är medicinskt klassificerad vilket ger en trygghet i både dess hållbarhet men även i prestanda och effekter. Att den finns på många kliniker världen över visar på att den kan leva upp till sitt rykte.

Ledande inom förebyggande hälsovård använder detta till klienter och patienter dagligen
 

Dr. Hiromi Shinya är rankad som en av topp 10 bästa läkare i världen, nyligen bortgången

Största delen av hans tid som läkare såg han patient efter patient inte behöva någon annan form av behandling än att gå på ett program med levande föda och stor del Kangenvatten. 80% av hans patienter behövde ingen annan behandling.

 

Shan Stratton jobbar med de högst betalda atleterna i världen

En av världens bästa näringsterapeuter som jobbar som coach åt NBA, NFL, MLB, PGA, LPGA, NASCAR, NHL,NY YANKEES, AZ DIAMONDBACKS, HOUSTON ROCKETS, LA DODGERS med fler. Han har arbetat med otaliga kända idrottare som Kurt Warner, Maria Sharapova, Reggie Jackson, Cynthia Cooper och så vidare. Han säger att dricka Kangenvatten är den saknade länken till övergripande hälsa och prestanda för idrottare. Hans klienter får avsevärt bättre resultat i sin prestation då de implementerar vattnet i deras träning.

Dr. Corinne allen jobbar med svårt hjärnskadade människor 

Corinne jobbar med hjärnan och bland annat vad vatten har för effekt på vår hjärna och mentala tillstånd och har sett otroliga förbättringar med Kangenvatten på sin klinik där hon behandlar patienter med hjärnproblematik både fysiskt och mentalt.

Hör av dig så tar vi ett samtal om hur Kangenvatten skulle kunna hjälpa just er tillväxt som företag och arbetslag.
bottom of page