top of page
  • Skribentens bildSanna Scholander

Cyanobakterier i svenska vatten

Ungefär hälften av Sveriges dricksvatten kommer från sjöar och åar som används som dricksvattentäkter. Vissa sjöar har återkommande problem med giftiga blomningar av cyanobakterier.


Reningsverken renar en hel del av bakterierna och dess toxiner men det finns tillfällen då reningsverken inte har kapaciteten att rena allt och risken finns att vi då och då får i oss det via vårt kommunala vatten.


Utsläpp från reningsverk leder till överväxt av cyanobakterier i våra vattentäkter​ för reningen inte sköts på rätt sätt. ​


Många arter av cyanobakterier innehåller ett toxin är länkat till neurologiska sjukdomar så som Alzheimers, ALS mm.


Cyanobakterier är även toxiskt via inandning, så när det är algblomning i sjöar eller hav är det viktigt att varken bada eller vistas vid stranden.


För att säkert undvika att få i sig dessa bakterier och dess toxiner är förutom att undvika stranden vid de värsta stunderna på våren och sommaren att skaffa ett filter man verkligen vet tar bort såna här små partiklar.


Det är inte alls säkert att ett vanligt kolfilter gör detta. Till vår Kangenteknologi som producerat rent och levande vatten har vi ett förfilteralternativ man kan enkelt välja till sin Kangenmaskin som tar bort dessa bakterier ner till en extremt liten storlek utan att filtrera bort de viktiga mineralerna vatten behöver ha.


På det sättet vet du att du får i dig rent och levande vatten!

2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page