top of page
  • Skribentens bildSanna Scholander

Kangenvatten kan skydda ditt DNA från skada

Nu har man utfört en studie som visar på att electrolyzed reduced water som är samma typ av vatten som Kangenvatten är som innehåller aktivt väte kan motarbeta skadan som de fria radikalerna orsakar i våra kroppar. Enligt studien:

Elektrolyserat-reducerat vatten avlägsnar aktiva syrearter och skyddar DNA från oxidativ skada. Aktiva syrearter eller fria radikaler anses orsaka omfattande oxidativ skada på biologiska makromolekyler, vilket orsakar en mängd olika sjukdomar såväl som åldrande.


Reducerat vatten undertrycker skada av DNA av aktiva syrearter. Den idealiska motarbetaren för aktivt syre bör vara "aktivt väte". "Aktivt väte" kan produceras i reducerat vatten nära katoden under elektrolys av vatten. Reducerat vatten uppvisar högt pH, lågt löst syre, extremt höga värden för upplöst molekylärt väte och extremt negativ redoxpotential (RP).

Starkt elektrolyserat-reducerat vatten avlägsnade fullständigt superoxiden (oxidativ komponent) man tillsatte.


Den superoxiddismutas-liknande (antioxidativa) aktiviteten hos reducerat vatten är stabil vid 4°C i över en månad och gick inte förlorad även efter neutralisering, upprepad frysning och smältning, kraftig blandning, kokning, upprepad filtrering eller stängd sterilisering, men förlorades genom öppnad sterilisering eller genom sluten sterilisering i närvaro av volframtrioxid som effektivt adsorberar aktivt atomärt väte.

Vatten bubblat med vätgas uppvisade låg upplöst syre, extremt hög molekylärt väte och extremt låga redoxpotential-värden, liksom reducerat vatten, men det har ingen superoxiddismutas-liknande aktivitet. Dessa resultat tyder på att den antioxidant-liknande aktiviteten hos reducerat vatten inte beror på det lösta molekylära vätet utan på det lösta atomära vätet (aktivt väte). Även om antioxidant-komponenten ackumulerade väteperoxid (oxidativt ämne) när den lades till i det oxidativa produktions systemet, minskade reducerat vatten mängden väteperoxid som producerades i samma system.


Reducerat vatten kan direkt avlägsna väteperoxid. Reducerat vatten undertrycker skada av DNA av aktiva syrearter som produceras av Cu(II)-katalyserad oxidation av askorbinsyra, vilket tyder på att reducerat vatten kan avlägsna inte bara superoxider och väteperoxid, utan även enskilda syremolekyler och hydroxider.

52 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page