top of page
  • Skribentens bildSanna Scholander

Reducerat vatten (Kangenvatten) motverkade ångest i studie.

I Japan har man länge vetat om hälsofördelarna med reducerat vatten, både naturligt förekommande och elektrolyserat reducerat vatten såsom Kangenvatten. År 2017 gjorde man en studie där man ville identifiera effekten naturligt reducerat vatten har på ångest.


Studien¹ var utformad som sådan att man hade två grupper, där den ena fick reducerat vatten och den andra fick destillerat vatten i 180 dagar och man undersökte hur detta påverkade ångestliknande beteende samt depression genom ett flertal tester som var utformade för att mäta beteenden som indikerar på ångest.


Innan och efter att man administrerade de olika typerna av vatten gjorde man analys på både urin och blod. Det testerna visade var att det reducerade vattnet hade en tydlig ångestdämpande effekt på råttorna i flertalet tester.


Genomsnittsnivåerna av 8-OHdG i urin var drastiskt lägre i gruppen som hade fått reducerat vatten, än gruppen som drack destillerat vatten. Höga halter av 8-OHdG är en stark indikator på oxidativ stress och har dessutom visat sig förekomma i högre halter bland bipolära och schizofrena människor.²


Man har länge misstänkt att det finns en koppling mellan oxidativ stress och diverse psykiska sjukdomar. En annan studie studie från 2009 visar en tydlig koppling mellan depression, ångestsjukdomar och höga ångestnivåer.³


Samma studie visade att klassiska ångestdämpande preparat tillfälligt lindrar ångest men inte gör någonting för att reversera den ångest relaterad med oxidativ skada. De resultaten pekar på en möjlig användning av antioxidanter (något Kangenvatten är berikat med) i prevention eller reduktion av stark ångest.


Kangenvatten är ett märke av reducerat vatten och har hjälpt miljontals människor världen över med sin hälsoproblematik, vi kan genom denna studie läsa om Kangenvatten och ångest och hur det troligtvis kommer att underlätta hos folk med ångest.


1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28932120/

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8328836/

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2763246/

23 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page