top of page
  • Skribentens bildSanna Scholander

ERW (Kangenvatten) förhindrade spridning av tumör enligt studie

Inom den vetenskapliga världen gällande cancerforskning finns det en teori om hur cancer utvecklas, “two-stage cell transformation theory”. Teorin uppkom på 1700-talet när läkaren Percival Pott i London gjorde en koppling mellan cancer och miljöexponering, specifikt toxiska miljöer som exponerar organismer för cancerframkallande ämnen.¹


Han märkte att det fanns en hög andel sotare som utvecklade testikelcancer och misstänkte att det var orsakat av exponering till kol och tjära. I teorin ponerar man att cancer utvecklas i två grundläggande steg, initiering och främjande.


Initiering är det första steget där en initierare (ifall den inte redan är reaktiv och muterar DNA) förändras via enzymer i kroppen vilket aktiverar dem, något som leder till att de kan mutera DNA. Effekterna av initiatorer är irreversibelt, när en cell blivit påverkad av en initierare är cellen mottaglig för avancemang tills cellen dör.


Efter att en cell blivit muterad av en initierare är den mottaglig för effekterna av främjare. Dessa ämnen främjar spridningen av cellen, vilket leder till en massiv ökning av den urpsrungliga muterade cellen.


År 2005 gjorde man en studie där man undersökte hur ERW (Kangenvatten) påverkar tvåstegs-celltransformation i råttdjur.² I studien använde man Balb/c 3T3-celler för experimentet, något som är vanligt då sådana celler tappar förmågan att repliceras i ett cellskikt när de transformerats.


Efter att cellerna fick medlen som initierade cellerna, och sedan medlen för att främja cellerna, noterade man att ERW i kombination med platinum-nanopartiklar starkt dämpade främjande-stadiet av celltransformationen. Detta är den första dokumenterade rapporten som påvisar detta.


I studien konkluderar man att elektrolyserat reducerat vatten (Kangenvatten) är ett potentiellt medel och potentiell antioxidant mot tumörutveckling.


  1. https://cancerquest.org/cancer-biology/cancer-development

  2. Electrolyzed Reduced Water Supplemented with Platinum Nanoparticles Suppresses Promotion of Two-stage Cell Transformation, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19003049/

29 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page