top of page
  • Skribentens bildSanna Scholander

Möss som fick Kangenvatten i studie levde längre

En studie utförd 2016 ville undersöka hur ERW (elektrolyserat reducerat vatten, lika som Kangenvatten) påverkade möss och deras överlevnad i längden. Studien sträckte sig över 3 års tid med en population av 150 möss.


Redan det andra året antydde datan som samlats in och analyserats att mössen som fått ERW visade förbättrad överlevnad jämfört med kontrollgruppen. Intressant nog visade statistisk analys att ERW erbjuder högre livslängd genom “deacceleration av åldringsfaktorer”. Det visade sig att denna nedsaktning av åldrande var direkt korrelerat med vattnet de fått som behandling¹. Tidigare studier har även visat att Kangen-vatten haft en positiv effekt gällande förbättring av kroppsvikt. Vattnet har därav blivit introducerat som en terapeutisk strategi för allmän hälsoförbättring och prevention mot sjukdomar.


Vattnet har visat sig utöva en kraftigt motverkande effekt mot fria radikaler i alla levande organismer (studien är därav inte enbart indikativ mot möss) vilket resulterar i förebyggande av sjukdomar. Utöver det har man funnit flera andra biologiska effekter som ett resultat av vattnet; antidiabetiska effekter², DNA-skyddande effekter³, samt tillväxtstimulerande effekter⁴.


Medellivslängden i kontrollgruppen som fick vanligt kranvatten var 667 dagar vilket gav dem en dödlighet på 96% jämfört med gruppen som fick ERW. De som fick ERW levde i 679 dagar vilket motsvarade en dödlighet på 88%.


De som utförde studien säger att det finns tillräckligt med experimentell bevis för att dra slutsatsen att ERW (Kangen-vatten) märkbart påverkat livslängden hos mössen som deltog i studien.


2 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16428818/ 3 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9169001/ 4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7473891/

58 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page