top of page
  • Skribentens bildSanna Scholander

Varför du inte ska dricka deuterium reducerat vatten

Nu säljs det deuterium reducerat vatten som en hälsotrend. Deuterium är en form av väteisotop, alltså en variant av väte som innehåller en elektron, en neutron och en proton som förekommer naturligt i vatten.


Deuterium marknadsförs som en farlig grej för oss, på grund av att om du har för mycket deuterium i ditt mitokondrie matrix, alltså inuti den process som skapar energi inom oss så begränsar det flödet av väte och väte skapar energi.


Deuterium förstör ATP processen, i den processen går det 9000 protoner per sekund. Deuterium får inte plats i den atomkanalen och då stoppar hela motorn som skapar energi med. Deuterium påverkar vätebindningen av 96 stycken H+ atomer, det vill säga en effekt på 100:1, alltså hindrar en stor del av den mitokondriella andningen.


Ju närmare vi kommer polerna desto mindre deuterium finns det i vattnet naturligt för där har vattnet en lägre atomisk massa som närmare ekvatorn.


Så alltså… vi kan ju höra att man verkligen vill börja dricka ”deuterium depleated water” som det ofta skrivs som på engelska… Eller?


Jag gillar helhetshälsa och gå tillbaka till grunderna av hur liv skapas och inte bara titta på grundnivå av saker.


Kroppen har en egenfunktion att skapa deuterium reducerat water. För inuti mitokondrie matrixet, där ska det inte vara deuterium, så den måste stanna utanför och DÄR har den en otroligt stor roll för vår hälsa.


Deuteriums roll är i cirkulationen i kroppen, blodet är designat att ha massor av deuterium i sig. När du pressar ner deuterium antingen magnetiskt eller elektrisk från solexponering, skapar det en enorm mängd UV-ljus. UV-ljuset det skapar är starkare än solen.


En annan effekt är en en kvantmekanisk effekt. Deuterium har ett annat magetiskt momentum än H+, det magnetiska momentumet är en kärnspinnseffekt av atomer i det periodiska systemet och det visar sig att H+ och elektroner har ett halvt kärnspinn vilket är gynnsamt. Deuterium har 1+ vilket betyder att det inte påverkas lika mycket av magnetfält som H+.


En av de stora kvantmekaniska effekterna av mitokondrierna förutom energiproduktion är att skapa ett ihopkopplande av partiklarna genom kroppens kvantmekanik av och sättet du måste koppla ihop partiklarna på är att du måste först göra dem kvantsammanhängande och det är mycket lättare att skapa det när hela kärnkraften av partiklarna snurrar med ett halvt kärnsnurr.


Deuterium fungerar med solen = Genom dina ögon = genom dina ögon när solljuset träffar den, går 40-60% av din blodvolym genom dina ögon när det händer, samma sak med huden. Detta skapar ett fält runt din som skyddar ditt inre vilket är fyllt med elektroner och protoner så att du kan utföra kvant-sammanhängande och så småningom ihopkopplandet. Det samarbetet är verklig magi!


Deuterium har inte varit ett problem innan i vår värld, det har blivit det sen vi har börjat introducera elektromagnetiska fält som skapar problem med våra ytor så som ögon och hud. Huden och ögonen ska ta in ljus som sen kan skapa energi i våra mitokondrier, elektromagnetiska fält på den här nivån vi har idag förhindrar den här processen. Mitokondrierna skapar själv deuterium depleated water och håller alltså deuteriumet utanför mitokondriematrixen.


Problemet med deuterium uppkommer alltså inte för att vi intar deuterium utan när vår detoxkraft sjunker i våra mitokondrier, DÅ tappar vi förmågan att hålla deuteriumet endast till cirkulationen i kroppen och det är då deuterium skapar problem.


Alltså borde fokuset inte vara på att inte inta ett ämne vi verkligen behöver för vår hälsa, utan stärka kroppen redoxkraft så att den kan själv hålla deuteriumet på den plats den ska vara.

Redoxkraften höjer vi genom att fokusera på att skapa så mycket ljus och negativ laddning inuti cellerna vi bara kan. Det skapar kroppen genom sol, havet, vatten, elektroner från jorden, bra mat.


Kangenvatten är negativt laddat vatten, alltså vatten som innehåller stor mängd elektroner som kroppen kan snabbt transportera in till cellerna och ladda dom med ljus så kroppen kan skapa en stor mängd ”hästkraft”, alltså millivolt som är det som håller kroppens redoxkraft hög.


Redoxpotential = Förmågan att förhindra oxidation (nedbrytning) av kroppen.
55 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page